Kick off สภาพลเมือง

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
พร้อมด้วยตัวแทนทุกส่วนงานเทศบาลนครอุดรธานี 
เริ่มเตรียมการสู่ก้าวแรก “สภาพลเมืองเทศบาลนครอุดรธานี” 
โดยการหารือทำความเข้าใจแนวทางและรูปแบบในการจัดตั้ง 
โดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผย
ถึงที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย “สภาพลเมือง” ว่า เช่นเดียว
กับเมืองใหญ่อื่น ๆ ที่จะต้องเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนทั้งด้าน
สภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ และปัญหาอื่น ๆ 
ดังนั้น นครอุดรธานี จึงจำเป็นต้องจัดตั้งสภาพลเมือง
เพื่อเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเมือง 
โดยสภาพลเมืองนับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหา
และพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับจากนี้ จะผลักดันให้ 
สภาพลเมืองเทศบาลนครอุดรธานี เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน 
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สภาพลเมือง คือ พลังของเมืองอย่างแท้จริง 
และนครอุดรธานี เมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคน
สามารถเข้ารับชมคำการแถลงการตามลิงค์ต่อไปนี้ https://www.facebook.com/udoncity.new/videos/1729987117390873
#นครอุดรmovement
#สภาพลเมือง
#เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 394