6 พ.ค.นี้ ถนนคนเดิน เปิดเต็มรูปแบบ

บรรยากาศช้อปปิ้งเดิม ๆ เดินเพลิน ๆ กำลังจะกลับมา !!

หลังจากที่ทาง เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด “ถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี” ไปเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมานั้น

ผลจากการประชุมดังกล่าวได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรกของการเริ่มเปิดถนนคนเดิน อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการปรับเปลี่ยนของกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ค้า พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ค้า ตลอดจนประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของ ให้ปฏิบัติตน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 6, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 46