17 สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เปิดเรียนในสถานศึกษาได้แล้ว

17 สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เปิดเรียนในสถานศึกษาได้แล้ว
วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี มีมติอนุญาตให้ 17 สถานศึกษา สามารถเปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ได้ แต่ยังคงรักษามาตรการตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด
 โดยสถานศึกษาที่สามารถเปิดเรียนในสถานศึกษาได้ จะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด เช่น
• ผ่านการประเมิน TSC+ 44 ข้อ
• ผ่านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• บุคลากรในสถานศึกษา ฉีดวัคซีนแล้ว 85% ขึ้นไป
• นักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนแล้ว 85% ขึ้นไป
• นักเรียนอายุน้อยกว่า 13 ปี ไม่นำมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, October 27, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 198