โครงการเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน

         ในตอนนี้ โครงการเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงานก็เริ่มมีการดำเนินการไปอีกขั้นแล้วครับ โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้เริ่มทดสอบระบบเครื่องจักรที่จะใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากขึ้นตอนการคัดแยกประเภทขยะ การคัดแยกขนาด ไปจนถึงการผลิตแท่งขยะเชื้อเพลิง และนำขยะอินทรีย์ที่คัดแยกไปผลิตปุ๋ย ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ คล่องตัวและเป็นไปด้วยความเรียกร้อยมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นการดำเนินการในระยะต่อไปจะเป็นการนำกระบวนการไพโรไลซิสมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแท่งพลังงาน RDF นั่นเอง ในส่วนนี้ผมขอให้รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไป

         เรื่องของสิ่งแวดล้อม นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วเรายังได้ต่อยอดไปยังโครงการ CDM (Clean Development Mechanism : กลไกการพัฒนาที่สะอาด) ก๊าซที่ฝังกลบจากบ่อฝังกลบของเทศบาลนครอุดรธานี โดยล่าสุดมีการทำ MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนและองค์กรจากเกาหลี เพื่อที่จะศึกษาการผลิตและการจัดการของหลุมฝังกลบเพื่อให้ได้ก๊าซฝังกลบสำหรับนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงพัฒนาต่อไปยังโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยจะทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับว่าเป็นการศึกษาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของเมืองมากทีเดียวครับ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 921