โครงการปรับปรุง อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์

และสำหรับโครงการปรับปรุงอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งเริ่มมีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนั้น ล่าสุดทางเทศบาลก็มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแล้วครับ ทั้งส่วนของงานทางเดิน - วิ่งรอบฐานอนุสาวรีย์ บันได และลานสักการะ นอกจากนั้นยังมีการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ทั้งการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับก็เริ่มดำเนินการแล้ว โดยการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมนั้นใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเป็นไปตามกระบวนการ และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามกำหนดการที่ตั้งไว้ สำหรับความคืบหน้าในส่วนอื่นๆ จะทำการรายงานและปรับปรุงให้ทราบกันต่อไประยะๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จครับ

จำนวนผู้เข้าชม: 445