โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลลงใต้ดิน เขตเทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนาเมือง หนึ่งสิ่งที่สำคัญมากก็คือ เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับ เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง และหนึ่งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เทศบาลนครอุดรธานีและร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนา ก็คือ โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี หรือก็คือ การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินนั้นเอง โดยการก่อสร้างของระยะที่ 1 จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วครับ ตั้งแต่บริเวณถนนประจักษ์รอบวงเวียนหอนาฬิกา - ถนนทหาร - รอบวงเวียนน้ำพุ - ถนนโพศรี - สามแยกศรีวิไล - สิ้นสุดที่อำเภอ ระยะทางทั้งสิ้น 1.30 KM โดยจะใช้เวลาก่อสร้างเราราวๆ 1 ปี คิดเป็นส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการเอาสายไฟลงใต้ดินประมาณ 8 เดือน และหลังจากนั้นจะเป็นการดำเนินการของรัฐบาลในการรื้อถอน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นสำหรับกระบวนการก่อสร้างนั้น อาจมีความจำเป็นต้องทำการขุดเปิดผิวจราจร และปิดการจราจรบางส่วนบ้าง ผมจึงต้องขอความอนุเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จของโครงการและยกระดับความเป็นอยู่ของพวกเราให้ดีขึ้นเองครับ

จำนวนผู้เข้าชม: 579