เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ มาเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตาม QR Code

 

ดาวน์โหลด PDF :

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 3, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 295