เปิดตลาดขายพร้อมกัน 10 พ.ค. 65

เทศบาลฯ ขอเชิญพ่อค้า แม่ค้า และผู้สนใจ ยื่นคำร้องเพื่อจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาล 2 เพิ่มเติม ภายในวันที่ 9 พ.ค.65 นี้ ที่ งานเทศกิจ ชั้น G สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ ]
ภารกิจ Big Cleaning Day เปิดตลาดสดเทศบาล 2 ทำความสะอาด เพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้า และจัดระเบียบโดยรอบตลาด เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า ที่ยื่นคำร้องกับเทศบาลนครอุดรธานีไว้สามารถเข้าจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ตามที่คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้า บริเวณทางเท้า โดยรอบทุ่งศรีเมือง และถนนโพศรี จากแยกหมออภิชาติถึงแยกหมอระไว ให้นำสินค้าที่มาตั้งวางจำหน่ายออกจากพื้นที่ทางเท้า เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข หมวด 9 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า และผู้สนใจ ยื่นคำร้องเพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายสินค้า ณ “ตลาดสดเทศบาล 2” โดยขอให้ผู้ที่สนใจเตรียมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มายื่นคำร้อง ภายในวันที่ 9 พ.ค.2565 ที่ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) บริเวณ ชั้น G สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 6, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 70