เทศบาลนครอุดรธานี เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนแบบ On-Site มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 ให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนแบบ On-Site มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 ให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อทำการตรวจเชิงรุก 100% ทั้งนักเรียนและคณะครู สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นี้
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมมอบชุมตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 12 โรงเรียน เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 เชิงรุก ให้กับนักเรียน และคณะครูสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ก่อนที่จะมีการเปิดเรียน ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นี้ ในการประชุมครั้งนี้มี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางรสริน สมประสงค์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 19, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 24