[ เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด Covid-19 อย่างเคร่งครัด ]

 

 

[ เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด Covid-19 อย่างเคร่งครัด ]
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายเรืองยุทธ  ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี  นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานทุกฝ่าย และผู้จัดงานเข้าร่วมประชุม ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณพ่อ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อกับลูก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของ จ.อุดรธานี อย่างเคร่งครัด การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 จะมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ , พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงฟ้อนสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ , การแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ติดตามข่าวสาร 
Facebook : 
ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
Facebook : เทศบาลนครอุดรธานี 
Line ID : @udoncity
กลุ่ม​ไลน์ Official Account “เทศบาลนครอุดรธานี” 
 
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 3, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 330