เทศบาลนครอุดรธานี คว้ารางวัล “ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564”

เทศบาลนครอุดรธานี คว้ารางวัล “ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564” 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครที่เสียสละและอุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 ในการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทเทศบาลนคร / เมืองพัทยา” พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท จากนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยรางวัล ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประเภทเทศบาลนคร / เมืองพัทยานั้น มีจำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 5 ภาค ภาคละ 1 รางวัล ในขณะที่ อปพร. ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 2 ท่าน ก็ได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2564 โดยนายอดิศักดิ์ วันเพ็ญ ได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางศศิมา นามบุญมี ได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น ระดับจังหวัด อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 31, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 12