เทศบาลนครอุดรธานี ขานรับมาตรการ 4 ก 2 ป กิจกรรม “อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย” ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ผ่านรถประชาสัมพันธ์ และระบบกระจายเสียงทางไกล ครอบคลุม 87 ชุมชน

เทศบาลนครอุดรธานี ขานรับมาตรการ 4 ก 2 ป
กิจกรรม “อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย” ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ผ่านรถประชาสัมพันธ์ และระบบกระจายเสียงทางไกล ครอบคลุม 87 ชุมชน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม "อุดรธานี 14 วันแห่งความปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีมาตรการ 4 ก 2 ป
4 ก ได้แก่ เก็บกวาดให้หมด กักตัว กฎหมาย กลุ่มเฝ้าระวัง
2 ป ได้แก่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์
ซึ่งเน้นการทำงานแบบเชิงรุก โดย 2 ป นั้นเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีน รวมไปถึงการจัดรถประกาศประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
เทศบาลนครอุดรธานี เองก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ด้วยการประกาศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารและมาตรการป้องกัน COVID-19 ด้วยรถประชาสัมพันธ์และระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายซึ่งครอบคลุม 87 ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
 
 
 

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 12, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 37