เทศบาลต้นแบบ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

         ปัจจุบัน การดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา กลับกลายเป็นการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวครับ ทั้งการใช้รถ ใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกวิธี ทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และส่งผลกระทบในวงกว้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง จึงเริ่มให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ มายิ่งขึ้น และตื่นตัวที่จะพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

         ในโอกาสนี้ เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 25 เทศบาลต้นแบบ กลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่เข้าร่วมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการเข้าร่วมเป็นเทศบาลต้นแบบในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมของภาคเมือง ขณะเดียวกันยังช่วยในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเมืองอีกด้วย ทั้งการลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะและของเสีย รวมไปถึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

         นอกจากนั้น เรายังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง นั่นก็คือ โครงการ ‘ปั่นไปปลูก’ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการร่วมกันปั่นจักรยานไปปลูกต้นกัลปพฤกษ์กันที่สองข้างทางถนนชุมชนหนองใหญ่ หลังประตูกองบิน 23 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สำหรับโครงการนี้คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้นกัลปพฤกษ์จะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน และกลายเป็นถนนอุโมงค์ต้นไม้แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีด้วยครับ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 605