เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จัดทำมาตรการป้องกันภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้จัดทำรูปแบบลักษณะการเตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ในการระวังป้องกัน รายละเอียดปรากฏตาม QR - Code

 

ดาวน์โหลด PDF :

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 23, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 43