อุดรธานี ! สั่งปิดชั่วคราว สถานบริการ สถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดโควิด 19 รวม 22 แห่ง

อุดรธานี ! สั่งปิดชั่วคราว
สถานบริการ สถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดโควิด 19
รวม 22 แห่ง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โทร .042-222356 ต่อ 221

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, April 9, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 252