หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด

ถนนนิตโย/ถนนโพศรี/วงเวียนน้ำพุ หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะ
เนื่องจากมีขบวนแห่มังกร ศาลเจ้าปู-ย่า
วันที่เผยแพร่: 
Saturday, December 5, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 14