วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 "นครแห่งความมั่งคั่ง สังคมอุดมสุข"
 
จำนวนผู้เข้าชม: 12,071