วารสารหมากแข้ง ก้าวไกล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ภายในวารสารหมากแข้ง ก้าวไกล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 อ่านฟรี (ดูรูปภาพ)

สารพันนานากับนายก 
- ต้อนรับสัปดาห์แห่งการอ่าน
- คุยกับนายก Talk

ตามไปดู
- วันปิยมหาราช พ.ศ. 2560
- เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4 (Udon Book Festival 2017)

หมุนตามโลก
- พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

สุขภาพดีกันถ้วนหน้า
- เฝ้าระวังเหตุอัคคีภันช่วงฤดูหนาว

หมากแข้งพัฒนา
- กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
- งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560
- มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
- ประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อสม.
- ส่งมอบบ้านวันละบาทชุมชนผาสุข

บริการงานสร้างสรรค์
- ก่อสร้างปรับปรุงถนน/ซอยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- โครงการปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง รอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ก้าวไกลไปด้วยกัน
- ชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2560
- สภาเทศบาลนครอุดรธานีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

เรื่องนี้ต้องขยาย
- งบประมาณฐานะการเงินเทศบาลนครอุดรธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

สุข-สบายใน "เทศบาลนครอุดรธานี"
- ม่วนซื่น ชื่นบานกับเทศกาลในเมืองอุดรฯ

หมากแข้งก้าวไกลในอาเซียน
- เขตการค้าเสรีในอาเซียน

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 738