วารสารหมากแข้ง ก้าวไกล ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วารสารหมากแข้งก้าวไกล ประจำเดือน ธันวาคม 2560
เทศกาลแห่งความสุข @UDONTHANI 2018

ภายในเล่มจะได้พบกับ
สารพันนานากับนายก
: King power's cup 2017
: สวัสดีปีใหม่ 2561

ตามไปดู
: มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

หมุนตามโลก
: ทำบัญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
: งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2560

สุขภาพดีถ้วนหน้า
: โรคไต (Kidey disease)

หมากแข้งพัฒนา
: ประชุม อสม. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
: เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4
: งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
: การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ
: กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง 2560
: อบรม "กระบวนการสร้างพลังของแกนนำองค์กรชุมชน"
: ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี

บริการงานสร้างสรรค์
: จิตอาสาทำความสะอาดถนนทหาร
: ยกเสาเอกบ้านผู้ประสบภัย
: สำนักทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ก้าวไกลไปด้วยกัน
:การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
:การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

เรื่องนี้ต้องขยาย
: เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560

สุข-สบายใน "นครอุดรธานี"
: ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

หมากแข้งก้าวไกลในอาเซียน
: ความหมายของธงอาเซียน 10 ประเทศ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,048