ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการตลาดร่มขาว

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ ตลาดร่มขาว (ตลาดสดชั่วคราว ทุ่งศรีเมือง) จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางจุราภัส รูปดี ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.เทศกิจ และคณะทำงานเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการของพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการตลาดร่มขาว (ตลาดสดชั่วคราว ทุ่งศรีเมือง) เน้นย้ำให้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) เชิงรุก แบบ Rapid Test โดยใช้ ATK เพิ่มเติม และกำชับให้รักษามาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานีอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดร่มขาว (ตลาดสดชั่วคราว ทุ่งศรีเมือง) แห่งนี้

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 2, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 190