รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2-60

Tuesday, April 18, 2017

         ตามที่ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 นั้น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมและได้นำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 3/2560ิ รับรองการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

จำนวนผู้เข้าชม: 726