รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนครั้งที่ 3-60

Monday, May 29, 2017

         การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤภาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

จำนวนผู้เข้าชม: 734