ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

Friday, March 26, 2021

ดาวน์โหลด PDF : 

AttachmentSize
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 1 - 3000.pdf4.9 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 3001 - 6000.pdf3.67 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 6001 - 9000.pdf3.51 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 9001 - 12000.pdf3.64 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 12001 - 15000.pdf3.87 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 15001 - 18000.pdf3.67 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 18001 - 21000.pdf3.33 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 21001 - 24000.pdf3.38 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 24001 - 27000.pdf3.22 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 27001 - 30000.pdf3.2 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 30001 - 33000.pdf3.47 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 36001 - 39000.pdf2.96 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 39001 - 42000.pdf3.59 MB
ภ.ด.ส.1 ลำดับที่ 42001 - 44038.pdf3.32 MB
ภ.ด.ส. 2_กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี.pdf258.51 KB
ภ.ด.ส. 2_กัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส คอนโดมิเนียม บี.pdf121.84 KB
ภ.ด.ส. 2_กัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส คอนโดมิเนียม เอ.pdf121.59 KB
ภ.ด.ส. 2_แกรนด์เฮ้าส์คอนโดมิเนียม 1.pdf134.67 KB
ภ.ด.ส. 2_เดอะ เบส ไฮท์ อุดรธานี.pdf227.47 KB
ภ.ด.ส. 2_ลุมพินีเพลส ยูดี-โพศรี.pdf142.36 MB
ภ.ด.ส. 2_สกายแลนด์ คอนโดมิเนียม.pdf151.2 KB
ภ.ด.ส. 2_สาธิต คอนโดมิเนียม เฟสที่ 1.pdf121.88 KB
ภ.ด.ส. 2_แอสปาย อุดรธานี.pdf229.83 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 518