มาตรการเปิดถนนคนเดิน ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม

1. ล็อคคี่/คู่ สลับสัปดาห์ขาย 
2. จำกัดผู้ขายไม่เกินล็อคละ 2 คน
3. ผู้ประกอบการและผู้ช่วยขายต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มและมีผลตรวจ ATK และต้องพกบัตรประจำตัวที่เทศบาลฯ ออกให้ติดตัวตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า
4. สามารถทำการตรวจ ATK กับโรงพยาบาลทั่วไปและนำใบรับรองยื่นให้เทศบาลฯ ได้ 
5. ผู้ประกอบการขาประจำมารับคิวตรวจ ATK ที่สำนักงานเทศบาลฯ ได้ในเวลา 09.00 น. ไม่เกิน 11.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย จากนั้นนำคิวเข้าตรวจที่โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
กำหนดการแจกบัตรคิวดังนี้
รอบที่ 1 25-28 ตุลาคม 2564 
รอบที่ 2 1-4 พฤศจิกายน 2564 
รอบที่ 3 8-11 พฤศจิกายน 2564
หากผู้ประกอบการท่านใดไม่เข้ารับการตรวจ ATK กับเทศบาลนครอุดรธานี หรือไม่มีใบรับรองผลตรวจ ATK จากโรงพยาบาลทั่วไปยื่นให้เทศบาลฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในถนนคนเดิน
6. ล็อกริมฟุตพาทให้ตั้งบนผิวฟุตพาทเท่านั้น
7. ล็อกริมฟุตพาท วางสินค้าได้ตั้งแต่ 17.00 น. ล็อกกลางถนนวางสืนค้าได้ตั้งแต่ 17.30 น. ในวันเสาร์ ล็อกริมฟุตบาทได้ตั้งแต่ 16.30 น. และล็อกกลางถนนได้ตั้งแต่ 17.00 น. 
8. สวมหน้ากากอนามัยและมีเจลล้างมือประจำล็อก
9. ล็อกจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดให้มีแผงกั้นล็อกด้านข้าง ถ้าจำหน่ายอาหารให้กั้นด้านหน้าและด้านข้าง 
10. จัดเก็บค่าล็อก 100 บาทต่อล็อกต่อวัน ค่าไฟฟ้าตามจริง ยกเว้นหลอดไฟล็อกละ 1 หลอด
11. งดนั่งทานที่ร้าน 
12. งดผู้ประกอบการขาจร 
13. งดจัดอีเว้นท์และเปิดหมวก
14. กรณีฝนตก เทศบาลฯ จะพิจารณาปิดถนนคนเดินต่อไป 
 สำหรับผู้ซื้อ ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจึงจะสามารถเข้าไปในถนนคนเดินได้ ยกเว้นเด็กซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีและมากับผู้ปกครอง อนุโลมให้เข้าไปได้
วันที่เผยแพร่: 
Friday, October 29, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 457