ภารกิจดูแลต้นไม้ ฝ่ายสวนสาธารณะ

 

 

ภารกิจดูแลต้นไม้ ฝ่ายสวนสาธารณะ
.
ฝ่ายสวนสาธารณะ เทศบาลนครอุดรธานี มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ทั่วทั้งบริเวณ 47.7 ตารางกิโลเมตรของนครอุดรธานี 
นางดารา คำวะเนตร หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ เล่าถึงภารกิจ
การดูแลต้นไม้ว่า ฝ่ายสวนสาธารณะจะดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะ 
สวนหย่อม เกาะกลางถนน และสองข้างถนนที่เทศบาลนครอุดรธานี
ปลูกไว้ โดยต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้อยู่เสมอ นอกจากนี้ก็จะรับคำร้อง
จากพี่น้องประชาชนให้ช่วยดูแลต้นไม้ในชุมชนซึ่งด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่จำกัด รวมทั้งเมื่อลงพื้นที่จริง ก็พบว่าต้องขยายขอบเขตงานมากกว่าคำร้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ทำให้มีความล่าช้าเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายสวนสาธารณะได้ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายอื่น ๆ 
ในการเสริมกำลังรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
.
#นครอุดรMovement
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 3, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 404