ผลการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

ผลการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
   
จำนวนผู้เข้าชม: 991