ประชาสัมพันธ์การหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน

       เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  เทศบาลนครอุดรธานีได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง (บริษัท ไทยวิวัฒน์วิศวการทาง จำกัด) เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง

และจะมีการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  โดยจะทำการซ่อมแซมถนน  บริเวณถนนเพาะนิยกหน้าวัดโพธิสมภรณ์  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๖  เป็นต้นไป

รายละเอียดดังนี้

 

      เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  หลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป

 

 

นัฐพร : 6 พ.ย.56

จำนวนผู้เข้าชม: 862