ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 2,353