ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฟังเทศน์ ฟังทอล์ค บอกบุญในพรรษา ต้านภัยยาเสพติดจำนวนผู้เข้าชม: 936