ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาล 1 (เพิ่มเติม) เป็นการชั่วคราว

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาล 1 (เพิ่มเติม) เป็นการชั่วคราว

เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

#ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2067/2564

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 11, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 80