ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

นัฐพร : 11 พ.ย.56

จำนวนผู้เข้าชม: 772