ประกาศสภาเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 312