ประกาศสภาเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 3, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 360