ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี เรื่อง การแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย

จำนวนผู้เข้าชม: 1,340