นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลนครอุดรธานีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 13.30 น. ณ ชั้น 4 ลานกิจกรรมหน้าอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยทุกคนถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้จัดงานขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อประชาชนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีดอกมะลิที่มีสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมอบพวงมาลัยบอกรักแม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น จากชุมชนในเขตเทศบาล 104 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 12 โรงเรียน รวม 174 คน การแสดงเทิดพระเกียรติ การประกวดแม่สาวลูกสวยสุขภาพดี การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการหัวข้อ "I LOVE MOM” การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “แม่คือผู้ให้” และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

จำนวนผู้เข้าชม: 465