นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยแบ่งออกเป็นที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 2 ราย (ครอบครัวละ 6,000 บาท และ 9,000 บาท ตามราคาการซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ช่างประเมิน ) และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาเดือนร้อนในการดำรงชีพ จำนวน 95 ราย ครอบครัวละ 3,000 บาท

©️ ปชส ทนอด

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,058