นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี บรรยายพิเศษหัวข้อ "ข้อเสนอการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจนครอุดรธานี สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่อีสานตอนบน"

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี บรรยายพิเศษหัวข้อ "ข้อเสนอการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจนครอุดรธานี สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่อีสานตอนบน" ในการประชุม “พลิกอุดรธานีเชื่อมโลกทางอากาศและทางราง ข้อเสนอกลยุทธ์เร่งรัดการเพิ่มขีดความสามารถอีสานตอนบนด้วยคมนาคมขนส่งสีเขียว”
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านผือ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ข้อเสนอการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจนครอุดรธานี สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่อีสานตอนบน" ในการประชุม “พลิกอุดรธานีเชื่อมโลกทางอากาศและทางราง ข้อเสนอกลยุทธ์เร่งรัดการเพิ่มขีดความสามารถอีสานตอนบนด้วยคมนาคมขนส่งสีเขียว” โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้รับความร่วมจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี และได้รับเกียรติจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สมาคมผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมการขนส่งมวลชนไทย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 19, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 49