นายกฯเปิดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2556

 นายกฯเปิดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2556

                  

                   นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสร้างกระแสการสร้างสุขภาพในกลุ่มประชาชนทั่วไป

                   จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสาธารณสุขและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพของคนไทยพบว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนั้นมีสาเหตุจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมีดังนี้ อาทิ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวาน เค็ม มันเกินไป การสะสมความเครียด และขาดแบบแผนในการออกกำลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและการป่วยเรื้อรังที่พบเห็นกันมากขึ้นในปัจจุบันเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต อุบัติเหตุ พิการจนถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

                   ภายในงานมีกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคแดนซ์ การแสดงเต้นบาสโลป การแสดงนิทรรศการจากรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รพ.ศูนย์อุดรธานี รพ.กรุงเทพฯอุดรธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง  สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอุดรฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรฯ สมาคมอสม.ศรีเมืองอุดรฯ  สมาคมอสม.ศรีเมืองอุดรธานี ชุมชนโนนอุทุมพร ร้านสภาสมุนไพร ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 500 คน

 

..................................................................

 

 

กัลยา/ข่าว/6 ก.ย.56

จำนวนผู้เข้าชม: 1,132