ทศบาลนครอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Chu Duc Dug กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พรัอมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี คณะทำงานเทศบาลนครอุดรธานี และส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Chu Duc Dug นายชูดิ๊กหยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมหารือข้อราชการ การประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 27