ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อไม่นานมานี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั้งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙” ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ซึ่งมีกรอบแนวคิด ๔ ด้าน คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี และเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมานี้ ผมในฐานะตัวแทนของเทศบาลนครอุดรธานี และชาวอุดรธานีทุกคน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันบริหารงานและพัฒนาเมืองอุดรธานีให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั้งยืนเหมือนกับชื่อรางวัล ผมจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ ที่นี้ และถือโอกาสนำความปลื้มปิติยินดีนี้มาฝากพี่น้องชาวอุดรธานีทุกท่านด้วยครับ

          ช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดไปทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าอุดรธานีจะไม่ได้มีรายชื่ออยู่ใน ๒๒ จังหวัดพื้นที่สีแดงที่ถูกประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว แต่การป้องกันล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะภัยอันตรายจากโลกนี้อยู่ไม่ไกลตัวทุกท่าน ในตอนนี้เทศบาลนครอุดรธานีก็มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขหรือแมว ซึ่งวัคซีนที่เตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว หากท่านอยากจะพาสุนัขหรือแมวมารับวัคซีนดังกล่าว สามารถประสานกับทาง อสม. ภายในชุมชนได้เลย แล้ว อสม. จะเป็นผู้รับวัคซีนไปฉีดให้เองครับ

          นอกจากเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว เรื่องสุขอนามัยพื้นฐานก็เป็นสิ่งสำคัญ หากท่านใดที่รู้สึกว่าตนหรือคนใกล้ตัวมีอาการเจ็บป่วยก็สามารถมาใช้บริการที่คลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีได้นะครับ ที่นี่เรามีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปห้องทันตกรรม พร้อมทั้งแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์และอายุกรรม เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ครับ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 670