ตลาดปรีชา อุดรธานี

แหล่งรวบรวมสินค้า ทั้งอาหารการกิน และสินค้าแฟชั่นให้เลือกสันมากมาย
ที่ตั้ง :  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 7,831