ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจิก

 

 

.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจิก 
เช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. ที่ ชุมชนบ้านจิก เทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายสามัญ พฤฒิสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 4 นายภักดี พิลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 3 นางกษิรา พฤฒิสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจิก และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านจิก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงไว้สืบไป 
ติดตามข่าวสาร 
 Facebook :
ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
 Facebook : เทศบาลนครอุดรธานี
 Line ID : @udoncity
กลุ่ม​ไลน์ Official Account “เทศบาลนครอุดรธานี”
 
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 15, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 415