คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี

Friday, March 29, 2019

 
การรับชำระภาษีป้าย

 

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 844