คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 15, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 256