คำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Saturday, April 24, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 793