คำสั่งจังหวัดอุดรธานี

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1808/2564
เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นการชั่วคราว 3 วัน นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 - วันที่ 24 เมษายน 2564 ดังนี้
1)โรงแรม บ้านจั่นสเตย์ (เฉพาะห้องที่ผู้ติดเชื้ออาศัย)
2)คอนโด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี ถ.ศรีชมชื่น (เฉพาะห้องที่ผู้ติดเชื้ออาศัย)
3)ร้าน ติ่มซำบ้านมนต์ ถ.วัดโพธิวราราม
4)ร้าน KFC สาขาปั๊มน้ำมันคาลเทกซ์ ถ.ทหาร
5)ร้าน Flow barber ถ.โพนพิสัย
6)ร้าน สุกี้อุ่นจิต ถ.สี่ศรัทธา
7)ร้าน ขวัญข้าว ถ.ศรีชมชื่น สี่แยกคอกม้า
8)คอนโด ลุมพินี ตึก B ห้อง 305
9)ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดชั้น G ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา อุดรธานี
10)ร้าน ก๋วยเตี๋ยวป้าแอ๋ว สี่แยกหนองใส
11)ร้าน ก๋วยเตี๋ยวลากล้อ สาขาด้านข้างโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
12)รีสอร์ท ต้นเงิน ห้องที่ 3 ฝั่งขวา ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
13) นิกรเครื่องจักรสาน ชุมชนบ้านหนองเหล็ก
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 22, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 1,677