คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่๑๓/๒๕๖๓ และ ๑๔/๒๕๖๓

♦️ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก จ.อุดรฯ
♦️ปิดสนามมวย สนามชนไก่รวมสนามซ้อมชนไก่เป็นการชั่วคราว
♦️งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด
#ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 25, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 292