คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ประชุมหารือ และตรวจเยี่ยม รพ.สต.หนองบัว หลังรับโอนย้ายมาอยู่ในความรับผิดชอบ ของ เทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลหนองบัว เขตเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี นายวาทิต สุวรรณศรี ผอ.รพ.สต.หนองบัว ร่วมประชุมหารือถึงการทำศูนย์วีแคร์ เพื่อดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ทั้งที่บ้าน และที่ รพ.สต.หนองบัว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนองบัว และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารห้องฉุกเฉิน ห้องพยาบาล หอผู้ป่วย พื้นที่อาคารโดยรอบของ รพ.สต.หนองบัว เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมจุดที่ชำรุด ทรุดโทรม ให้พร้อมใช้งาน หลังจากที่ได้ดำเนินการรับโอนภารกิจสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เทศบาลนครอุดรธานี สามารถบริหารจัดการงานของ รพ.สต.หนองบัว ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สำหรับใช้ให้บริการทางสาธารณสุข ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกช่วงวัย ทำให้ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพที่ดีต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 4, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 262