คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนหนองเตาเหล็ก เพื่อรับฟังปัญหา และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสุวิชาญ สมวงษา นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนหนองเตาเหล็ก เพื่อรับฟังปัญหา และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจาก นางสำรวย จ่ายกระโทก ประธานชุมชนหนองเตาเหล็ก และพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น การระบายน้ำ ปัญหาวัชพืชน้ำ ปัญหาต้นไม้รก กีดขวางทางจราจร การตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองเตาเหล็ก และการเปลี่ยนหลอดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ ซึ่งทางคณะผู้บริหารฯ ได้ดำเนินการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 5, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 256