ขอรับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานีว่าด้วยการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข

เทศบาลนครอุดรธานีได้ตราร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขขึ้น  ดังนั้น เทศบาลจึงขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ขึ้น ท่านสามารถดูข้อมูลโดยการดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

----------------------------------------------->>>> คลิ๊กตอบแบบสอบถาม<<<<<-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,016